راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر

با عنایت به اینکه ساتبا سازمانی دولتی است و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان های دولتی عمل می نماید لذا هرگونه مجوز، تائیدیه و … که در رابطه با سرمایه گذاری بخش غیردولتی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و پاک صادر می نماید در چارچوب مقررات و ضوابط دولتی بوده و صرفاً برق تولیدی از نیروگاه را خریداری خواهد نمود. بر این اساس کلیه مسئولیت امکان سنجی، پتانسیل سنجی، ارزیابی منبع انرژی، طراحی، انتخاب و تامین تجهیزات، تامین مالی، احداث و بهره برداری از نیروگاه، تولید برق و حفاظت فنی ، مالی و جانی دوره بهره برداری بعهده سرمایه گذار می باشد. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق هیچگونه تضمین و مستندات مشابه بابت دریافت تسهیلات از بانک ها صادر نخواهد نمود .همچنین در رابطه با تجهیزات انتخاب شده برای احداث نیروگاه هیچ تائیدیه ای از سوی این سازمان صادر نخواهد شد.

مدت زمان احداث و مهلت شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع قرارداد طی حداکثر ۲۴ ماه برای انواع بادی و ۱۵ ماه برای انواع خورشیدی از زمان عقد قرارداد می باشد. در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد، هرکدام که کمتر باشد، برای دوره باقی مانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

اعتبار مجوزهای صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حداکثر شش ماهه بوده و در صورت عدم پیشرفت پروژه، مجوز صادره باطل خواهد شد.

با عنایت به دو نکته اخیر لازم است متقاضیان محترم بر اساس ظرفیت هائی که نسبت به توانمندی احداث آن اطمینان دارند اقدام نمایند در غیر این صورت نه تنها امکان بهره مندی ازمنافع قرارداد خرید تضمینی برق را از دست خواهند داد بلکه این موضوع به عنوان امتیاز منفی در صدور پروانه و قراردادهای احتمالی بعدی آنها در نظر گرفته خواهد شد.

در ادامه فرآیند سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و فایل های پیوست ارائه خواهد شد.

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر

برای دریافت راهنمای هر فرآیند بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

 

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر
۴٫۲ (۸۳٫۳۳%) ۶ votes