دوره آموزشی برق خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شبکه توسط نورسان انرژی آریا

با توجه به درخواست های مکرر همراهان نورسان انرژی، شرکت نورسان انرژی آریا در نظر دارد در اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دوره آموزشی برق خورشیدی متصل به شبکه، منفصل از شبکه و گرمایش خورشیدی را برگزار نماید. لذا متقاضیان و علاقه مندان به شرکت در این دوره آموزشی می بایست فرم شرکت در دوره آموزشی  را تکمیل نمایند. زمان دقیق، هزینه و سر فصل های دوره آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

شرکت در دوره آموزشی برق خورشیدی
Rate this post