نمونه فرصت های سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی

solar-panel-rows

نمونه فرصت سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی- نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات

تجهیزات پیشنهادی

پنل های خورشیدی ساخت شرکت Sharp ژاپن

Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

شارپ با سابقه بیش از ۵۰ سال تحقیق و توسعه بر روی انواع پنل های خورشیدی به عنوان پیشتاز تحقیق و توسعه در این حوزه شناخته می‌شود. تا اکنون بیش از ۱۲ گیگاوات از پنل‌های تولیدی شارپ در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت به توانایی ساخت پنل‌هایی با بازده ۱۹٫۸ درصد دست یافته است.

اینورتر خورشیدی  ساخت شرکت Fronius اتریش

logo_SystemPartners_Fronius

شرکت  فرونیوس اتریش (Fronius) به عنوان یکی از پیشتازان کیفیت و نوآوری در تولید اینورترهای خورشیدی از سال ۱۹۹۲ وارد این حوزه شده است. این شرکت در اتریش، جمهوری چک و امریکا کارخانه تولید اینورتر و در بیش از ۶۰ کشور دنیا و از این پس در  ایران نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارد. اینورترهای شرکت فرونیوس دارای ظرفیتهای مختلفی  است. بازده اینورترهای فرونیوس بیش از ۹۸% هستند که جز بهترین اعداد بازده بدست آمده تا کنون در زمینه تولید اینورترهای خورشیدی است.

مساحتی که روی پشت بام مسطح اشغال می‌کند

۵۷.۵ متر مربع

مساحتی که روی پشت بام شیروانی اشغال می‌کند

۳۲.۵ متر مربع

هزینه تقریبی سرمایه گذاری

۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان

گارانتی ها

گارانتی پنل خورشیدی: گارانتي رسمي ١٠ ساله متریال و ٢٥ ساله كاهش خطي راندمان
گارانتی اینورتر خورشیدی: ۵ سال گارانتي رسمي و قابليت ارتقا گارانتي تا ٢٠ سال در ايران

میزان درآمد ماهانه

به طور متوسط ۷۵۰ هزار تومان

تعداد سال‌های بازگشت سرمایه

زیر ۳ سال

solar-panel-rows

نمونه فرصت سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی- نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات

تجهیزات پیشنهادی

پنل های خورشیدی ساخت شرکت Sharp ژاپن

Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

شارپ با سابقه بیش از ۵۰ سال تحقیق و توسعه بر روی انواع پنل های خورشیدی به عنوان پیشتاز تحقیق و توسعه در این حوزه شناخته می‌شود. تا اکنون بیش از ۱۲ گیگاوات از پنل‌های تولیدی شارپ در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت به توانایی ساخت پنل‌هایی با بازده ۱۹٫۸ درصد دست یافته است.

اینورتر خورشیدی  ساخت شرکت Fronius اتریش

logo_SystemPartners_Fronius

شرکت  فرونیوس اتریش (Fronius) به عنوان یکی از پیشتازان کیفیت و نوآوری در تولید اینورترهای خورشیدی از سال ۱۹۹۲ وارد این حوزه شده است. این شرکت در اتریش، جمهوری چک و امریکا کارخانه تولید اینورتر و در بیش از ۶۰ کشور دنیا و از این پس در  ایران نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارد. اینورترهای شرکت فرونیوس دارای ظرفیتهای مختلفی  است. بازده اینورترهای فرونیوس بیش از ۹۸% هستند که جز بهترین اعداد بازده بدست آمده تا کنون در زمینه تولید اینورترهای خورشیدی است.

مساحتی که روی پشت بام مسطح اشغال می‌کند

۱۱۵ متر مربع

مساحتی که روی پشت بام شیروانی اشغال می‌کند

۶۵ متر مربع

هزینه تقریبی سرمایه گذاری

۵۰ تا ۶۰  میلیون تومان

گارانتی ها

گارانتی پنل خورشیدی: گارانتي رسمي ١٠ ساله متریال و ٢٥ ساله كاهش خطي راندمان
گارانتی اینورتر خورشیدی: ۵ سال گارانتي رسمي و قابليت ارتقا گارانتي تا ٢٠ سال در ايران

میزان درآمد ماهانه

به طور متوسط ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد سال‌های بازگشت سرمایه

زیر ۳ سال

solar-panel-rows

نمونه فرصت سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی- نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات

تجهیزات پیشنهادی

پنل های خورشیدی ساخت شرکت Sharp ژاپن

Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

شارپ با سابقه بیش از ۵۰ سال تحقیق و توسعه بر روی انواع پنل های خورشیدی به عنوان پیشتاز تحقیق و توسعه در این حوزه شناخته می‌شود. تا اکنون بیش از ۱۲ گیگاوات از پنل‌های تولیدی شارپ در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت به توانایی ساخت پنل‌هایی با بازده ۱۹٫۸ درصد دست یافته است.

اینورتر خورشیدی  ساخت شرکت Fronius اتریش

logo_SystemPartners_Fronius

شرکت  فرونیوس اتریش (Fronius) به عنوان یکی از پیشتازان کیفیت و نوآوری در تولید اینورترهای خورشیدی از سال ۱۹۹۲ وارد این حوزه شده است. این شرکت در اتریش، جمهوری چک و امریکا کارخانه تولید اینورتر و در بیش از ۶۰ کشور دنیا و از این پس در  ایران نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارد. اینورترهای شرکت فرونیوس دارای ظرفیتهای مختلفی  است. بازده اینورترهای فرونیوس بیش از ۹۸% هستند که جز بهترین اعداد بازده بدست آمده تا کنون در زمینه تولید اینورترهای خورشیدی است.

مساحتی که روی پشت بام مسطح اشغال می‌کند

۱۷۲.۵ متر مربع

مساحتی که روی پشت بام شیروانی اشغال می‌کند

۹۷.۵ متر مربع

هزینه تقریبی سرمایه گذاری

۱۰۰ تا ۱۲۰  میلیون تومان

گارانتی ها

گارانتی پنل خورشیدی: گارانتي رسمي ١٠ ساله متریال و ٢٥ ساله كاهش خطي راندمان
گارانتی اینورتر خورشیدی: ۵ سال گارانتي رسمي و قابليت ارتقا گارانتي تا ٢٠ سال در ايران

میزان درآمد ماهانه

به طور متوسط ۲.۱۵۰.۰۰۰ تومان

تعداد سال‌های بازگشت سرمایه

زیر ۳ سال

ویدئو پروژه ۲۰ کیلووات متصل به شبکه- تهران

solar-panel-rows

نمونه فرصت سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی- نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات

تجهیزات پیشنهادی

پنل های خورشیدی ساخت شرکت Sharp ژاپن

Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

شارپ با سابقه بیش از ۵۰ سال تحقیق و توسعه بر روی انواع پنل های خورشیدی به عنوان پیشتاز تحقیق و توسعه در این حوزه شناخته می‌شود. تا اکنون بیش از ۱۲ گیگاوات از پنل‌های تولیدی شارپ در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت به توانایی ساخت پنل‌هایی با بازده ۱۹٫۸ درصد دست یافته است.

اینورتر خورشیدی  ساخت شرکت Fronius اتریش

logo_SystemPartners_Fronius

شرکت  فرونیوس اتریش (Fronius) به عنوان یکی از پیشتازان کیفیت و نوآوری در تولید اینورترهای خورشیدی از سال ۱۹۹۲ وارد این حوزه شده است. این شرکت در اتریش، جمهوری چک و امریکا کارخانه تولید اینورتر و در بیش از ۶۰ کشور دنیا و از این پس در  ایران نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارد. اینورترهای شرکت فرونیوس دارای ظرفیتهای مختلفی  است. بازده اینورترهای فرونیوس بیش از ۹۸% هستند که جز بهترین اعداد بازده بدست آمده تا کنون در زمینه تولید اینورترهای خورشیدی است.

مساحتی که روی پشت بام مسطح اشغال می‌کند

۱۱۵۰ متر مربع

مساحتی که روی پشت بام شیروانی اشغال می‌کند

۶۵۰ متر مربع

هزینه تقریبی سرمایه گذاری

۵۰۰ تا ۵۵۰  میلیون تومان

گارانتی ها

گارانتی پنل خورشیدی: گارانتي رسمي ١٠ ساله متریال و ٢٥ ساله كاهش خطي راندمان
گارانتی اینورتر خورشیدی: ۵ سال گارانتي رسمي و قابليت ارتقا گارانتي تا ٢٠ سال در ايران

میزان درآمد ماهانه

به طور متوسط ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد سال‌های بازگشت سرمایه

حدود ۴ سال

solar-panel-rows

نمونه فرصت سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی- نیروگاه خورشیدی 1 مگاوات

تجهیزات پیشنهادی

پنل های خورشیدی ساخت شرکت Sharp ژاپن

Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

شارپ با سابقه بیش از ۵۰ سال تحقیق و توسعه بر روی انواع پنل های خورشیدی به عنوان پیشتاز تحقیق و توسعه در این حوزه شناخته می‌شود. تا اکنون بیش از ۱۲ گیگاوات از پنل‌های تولیدی شارپ در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این شرکت به توانایی ساخت پنل‌هایی با بازده ۱۹٫۸ درصد دست یافته است.

اینورتر خورشیدی  ساخت شرکت Fronius اتریش

logo_SystemPartners_Fronius

شرکت  فرونیوس اتریش (Fronius) به عنوان یکی از پیشتازان کیفیت و نوآوری در تولید اینورترهای خورشیدی از سال ۱۹۹۲ وارد این حوزه شده است. این شرکت در اتریش، جمهوری چک و امریکا کارخانه تولید اینورتر و در بیش از ۶۰ کشور دنیا و از این پس در  ایران نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارد. اینورترهای شرکت فرونیوس دارای ظرفیتهای مختلفی  است. بازده اینورترهای فرونیوس بیش از ۹۸% هستند که جز بهترین اعداد بازده بدست آمده تا کنون در زمینه تولید اینورترهای خورشیدی است.

مساحتی که روی پشت بام مسطح اشغال می‌کند

۱۱۵۰۰ متر مربع

مساحتی که روی پشت بام شیروانی اشغال می‌کند

۶۵۰۰ متر مربع

هزینه تقریبی سرمایه گذاری

گارانتی ها

گارانتی پنل خورشیدی: گارانتي رسمي ١٠ ساله متریال و ٢٥ ساله كاهش خطي راندمان
گارانتی اینورتر خورشیدی: ۵ سال گارانتي رسمي و قابليت ارتقا گارانتي تا ٢٠ سال در ايران

میزان درآمد ماهانه

تعداد سال‌های بازگشت سرمایه

حدود ۴ سال

نمونه فرصت های سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی
۵ (۱۰۰%) ۳ votes

English
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی
error: Content is protected !!