سیستم های گرمایش خورشیدی شرکت نورسان انرژی آریا یکی از روش های اقتصادی و مقرون به صرفه در تأمین آب گرم مصرفی، گرمایش آب استخر و محیط ساختمان در مقیاس صنعتی، تجاری و خانگی است. با استفاده از سیستم های گرمایش خورشیدی بر حسب نوع آرایش و تعداد کلکتور های نصب شده می توان آب را تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد در حجم های بالا گرم کرد.

سیستم های گرمایش خورشیدی شرکت نورسان انرژی، مخصوص گرمایش آب گرم مصرفی و استخر، وگرمایش محیط، می توانند با انواع سیستم های متداول موتورخانه ای به طور کامل هماهنگ شوند. سیستم موجود موتورخانه به طور کامل با سیستم گرمایش خورشیدی نصب شده هماهنگ می شود. آب ورودی شهر، ابتدا توسط سیستم خورشیدی گرم می شود و بعد وارد موتور خانه شده، گرمایش متمم در صورت نیاز، توسط سیستم گازی یا برقی انجام می شود. برحسب نوع پروژه می توان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد انرژی گرمایشی مورد نیاز مشتریان را به وسیله سیستم های هوشمند خورشیدی شرکت نورسان انرژی تامین کرد. بدین معنا که هزینه پرداختی سوخت پس از اجرای این سیستم، بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش خواهد یافت.

عملکرد سیستم گرمایش خورشیدی

شرکت نورسان انرژی با بهره گیری ار بهینه ترین صفحات جاذب و عایق بندی مناسب، انرژی خورشید را جذب نموده و با تبدیل انرژی تابشی به انرژی گرمایی و انتقال همزمان این گرما به آب یا سیال عامل، مقدمات ذخیره آن را در مخازن فراهم می کند. بر اساس نیاز های مختلف صنعتی، خانگی و ساختمانی، از بهترین کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت، لوله خلا و پلیمری می توان بهره می برد.

خدمات فنی مهندسی گرمایش خورشیدی شرکت نورسان انرژی آریا

بازدید فنی از محل پروژه

طراحی اولیه سیستم خورشیدی

شبیه سازی کامل عملکرد و تعیین دقیق دما در نقاط مختلف سیستم خورشیدی به تفکیک روزهای سال

محاسبه درصد تأمین گرمایش آب توسط انرژی خورشیدی در طول سال و ماه های مختلف

محاسبه میزان مترمکعب صرفه جویی گاز یا سوخت های مصرفی دیگر به تفکیک روزه ای سال

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و تحلیل اقتصادی در صورت استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی

مزایای استفاده از گرمایش خورشیدی

۱-قابلیت استفاده در اقلیم های مختلف

۲-یک منبع تأمین انرژی مستقل است و انرژی مورد نیاز آن به راحتی در دسترس می باشد.

۳-در زمان قطع گاز یا برق همچنان آب گرم در اختیار مصرف کننده است.

۴-امکان هوشمند سازی عملکرد این سیستم و کنترل کامل دما و انرژی تولید شده.

۵-مانیتورینگ کامل عملکرد در طول سال و کالیمتری

۶-پس از خرید و نصب هزینه تأمین سوخت ندارد.

۷-دارای عمر مفید طولانی وتعمیر و نگهداری آسان.

۸-به راحتی به سیستم های گرمایشی غیر خورشیدی موجود اضافه می گردد.

۹-هزینه نگهداری و تعمیر آن پایین است.