نورسان انرژی

هوشمندانه‌ترین راهکار را از طبیعت الهام بگیریم

شرکت نورسان انرژی آریا با هدف پایه‌گذاری نگاهی نو به حوزه‌ی انرژی در سطح ملی و منطقه‌ای و با بهره‌‌مندی از بهترین و کارآمدترین متخصصان و نخبگان این حوزه و ارتباط موثر با اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در بخش‌های فنی، حقوقی و اقتصادی تا کنون پروژه‌های متعددی را در زمینه مطالعات فنی اقتصادی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، امور پیمانکاری و مشاوره در حوزه انرژی به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر به اتمام رسانده و در کنار آن اقدام به برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای کاربردی به منظور فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش‌ها در حوزه تولید، تبدیل و مصرف انرژی دانشگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی نموده است.