درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  بیرجند

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ مگاوات

  • کوبیدن پایه های استراکچر نصب پنل های خورشیدی
  • تعیین دقیق نقاط کوبش
  • مونتاژ و نصب کامل استراکچر نصب پنل های خورشیدی
  • نصب پنل های خورشیدی
 • تاریخ اجرا

  زمستان ۹۶

 • محل نصب

  کرمان

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۴ مگاوات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های خورشیدی Sharp‌

  Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

  و

  اینورترهای خورشیدی Fronius

  Fronius Logo

 • تاریخ اجرا

درصد پیشرفت ۶۵%