• کارفرما

  شستان-استان فارس

 • حجم پروژه

  ۱۰ مگاوات

 • ویژگی ها

  ۱۰ مگاوات متصل به شبکه

  در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار

  با استفاده از پنل های خورشیدی Sharp‌

  Logo_of_the_Sharp_Corporation.svg

  و

  اینورترهای خورشیدی Fronius

  logo_SystemPartners_Fronius

  فروش تضمینی برق ۲۰ ساله

 • تاریخ اجرا

درصد پیشرفت ۴۴%