ممیزی انرژی به مجموعه ای از اقدامات جهت شناسایی و تعیین وضعیت موجود مصرف انرژی ساختمان و ارائه راهکارهای مختلف جهت قرارگیری مصرف انرژی ساختمان در وضعیت بهینه اطلاق می‌گردد. به بیان دیگر مي‌توان ممیزی انرژي (Energy Auditing)را به انجام تشخیص و درمان بر روی ساختمان تعبیر نمود ، یعنی با تشخیص دادن گلوگاه هاي انرژي، راهکارهایی تجویز می‌گردد که به کمک آنها مصرف انرژي ساختمان در حد نرمال و استاندارد قرار گیرد.

اين فرايند شامل سه مرحله زیر می‌باشد:
• شناسایی و بررسي روند مصرف انرژی کنونی با استفاده از نقشه های موجود
• ارائه راه حل‌های مناسب همراه با میزان صرفه جویی و میزان سرمایه گذاری
• اجرای طرح و در حقیقت درمان تدریجی و گام به گام
انجام ممیزی انرژی تابع سطح علمی و تجربه تیم مجری ممیزی و آگاهی آن‌ها از جدیدترین و کم هزینه‌ترین روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌باشد. شرکت نورسان انرژی با بهره‌گیری از متخصصان توانمند فنی و علمی و با در اختیار داشتن ابزارهای اندازه‌گیری دقیق خود قادر به ارائه خدمات مختلف در این زمینه به شرح زیر می‌باشد که با توجه به شرایط پروژه و توافق با کارفرما قابل تغییر است.
• اندازه‌گیری و تعیین شاخص های عملکردی و اقلیمی ساختمان با تجهیزات پیشرفته
• انجام محاسبات بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان با اعمال پارامترهای اقلیمی ساختمان
• تعیین کیفیت عملکرد انرژی ساختمان مطابق با استانداردهای ملی (مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) و استانداردهای جهانی
• تعیین نقاط اتلاف انرژی توسط تصویر برداری با دوربین حرارتی
• مدلسازی انرژی ساختمان در نرم افزارهای شبیه‌سازی و بررسی تمامی پارامترهای موثر در مصرف انرژی
• ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود در ساختمان، سیستم های تاسیساتی و بهبود آسایش حرارتی
• تحلیل اقتصادی راهکارها شامل تعیین میزان سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی (NPV) هر کدام از راهکارها
• ارائه راهکارهای مناسب با اولویت هزینه اعمالی شامل راهکارهای کم هزینه و پر هزینه
• ارائه راهکارهای مناسب با اولویت میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای هر راهکار
• اجرای راهکارهای پیشنهادی به اقتضای درخواست کارفرما

ممیزی انرژی ساختمانی
Rate this post